Od 10 lat prowadzimy wspólnie pasiekę wędrowną, starając się pozyskać jak najlepsze odmiany miodów. Obecnie mamy 200 rodzin pszczelich.

Każdego roku poświęcamy dużo czasu i pracy dbając o jakość naszych produktów.
Oferujemy naturalny polski miód pszczeli z naszej pasieki. Gospodarujemy w ulach wielkopolskich z pszczołami rasy kraińskiej. Krainka charakteryzuje się łagodnością oraz szybkim rozwojem wiosennym.

Pozdrawiamy wszystkich smakoszy miodów a także miłośników pszczół. Dzięki Wam możemy się jeszcze cieszyć oglądaniem tych tak pożytecznych owadów.

Prowadzone przez nas pasieki w okresie zimowym znajdują się w południowej Wielkopolsce. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu naturalnych miodów oraz produktów pszczelich takich jak pyłek pszczeli i pierzga. Przewożenie uli z pszczołami na różne pożytki to podstawowy element prowadzenia naszej pasieki. Dzięki tzw. „gospodarce wędrownej” możemy zaoferować ok. 8 odmian zdrowych, smacznych i naturalnych miodów.

Nasza pasieka jest pod stałą kontrolą weterynaryjną. Numer identyfikacyjny pasieki: 30205258 . Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie DECYZJĄ nr 1 z dniem 16 października 2012 roku postanowił wpisać do rejestru zakładów pasiekę pszczelą prowadzoną przez Pana Michała Kalińskiego, w której ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji następujących produktów pszczelich nieprzetworzonych: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu p. Michała Kalińskiego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej i nadać temu zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny 30205601.

Pasieka spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej /Dz.U z 2007r. Nr 5, poz.38/ oraz rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych /Dz.U.L 226 z 25.06.2004 r. str.22/.